Boy Uzatma ve Deformite Cerrahisi

Boy Uzatma Ameliyatı veya diğer adıyla Deformite Cerrahisi estetik görüntü ya da sağlık sorunları nedeniyle kişilerin bacak uzunluğunu artırmak için yapılan Ortopedik Cerrahi uygulamasıdır.

Boy Uzatma Ameliyatı hastanın;

 • Kendi kemiği,
 • Yumuşak dokuları,
 • Bağları,
 • Kan Damarları,
 • Sinirleri,

kullanılarak açılan boşlukta yeni kemik oluşturulmasıdır. Deformite yani Boy Uzatma Ameliyatı sırasında vücudun herhangi bir bölgesinden kemik alınmaz.

Boy Uzatma Ameliyatı insanlarda sadece bacaklara değil kollara da uygulanır. Deformite sırasında uzatılması planlanan kemik kesilerek ikiye ayrılmış uçların arasındaki boşluk genişletilmeye çalışılır.

Bu işlem sırasında dahili veya harici fiksötörün kullanılarak boşluk artırılır. Her geçen gün az miktarda genişletilen bu boşlukta kemik gerilerek açılan alanda yeniden kemik üretilmesi sağlanır.

Boy Uzatma Ameliyatı klinik şartlarından uzman Ortopedist tarafından yapılması halinde oldukça güvenli ve sağlıklı bir ortopedik tedavi yöntemidir.

Bacaklarınızda veya kollarınızda kısalık kaynaklı estetik ve sağlık problemleri yaşıyorsanız Hemen Bize Ulaşıp Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarımız tarafından muayene olabilir, tedavi planınızı oluşturabilirsiniz.

Boy Uzatma Ameliyatı Nedir? (Deformite Nedir?)

Boy Uzatma Ameliyatı büyüme sistemi kesilmiş kişilerde estetik veya tedavi amaçlı kol ve bacaklardaki kemiklerin uzatılması için uygulanan ortopedik yöntemdir.

Kemik Uzatma işlemi hastada cerrahi yöntemle kemiğin kesilmesi, kesilen kemik parçalarının günde 1 mm. civarı birbirinden uzaklaşacak şekilde hareket ettirilmesidir.

Açılan bu boşlukta yeni kemik dokusu oluşturulup uzama tamamlanmış olur. Kemikleri birbirinden uzaklaştırarak açılan boşlukta yeni kemik oluşumunun sağlanmasının tıbbi adı Diskraksiyon Osteogenezidir.

Boy Uzatma Ameliyatı kapsamında işlemler sadece kemiklere yapılır. Hasta için ihtiyaç duyulan uzunluk 8 cm den az ise sadece kaval veya uyluk kemiğinden birisine cerrahi işlem yapmak yeterlidir. 10 cm. den fazla bir uzunluk isteniyorsa hem kaval hem uyluk kemiğine işlem uygulanır.

İnsanlarda kemiklere yapışık olarak bulunan yumuşak dokularda (bağlar, kaslar, sinirler, damarlar vb.) işlemin yavaş yavaş yapılması nedeniyle kemiğin uzamasına uyum sağlarlar.

Boy Uzatma Ameliyatı sonrasında bölgeye fizik tedavi de uygulanarak sürecin sağlıklı ve hızlı bir şekilde tamamlanması sağlanır.

Boy Uzatma Ameliyatı Neden Yapılır?

Boy Uzatma genetik yapıdan veya çocuk yaşlarda geçirilen ağır hastalıklardan dolayı boyu kısa kalan insanlarda uygulanan tedavi yöntemidir.

İnsanlarda boyun kısa kalmasına neden olan durumlar arasında;

 • Kemiklere etki eden genetik kökenli hastalıklar,
 • Büyümeyi olumsuz etkileyen bazı çocukluk rahatsızlıkları,
 • Çocukluk döneminde yaşanan böbrek hastalıkları,
 • Hormonal bozukluklar,
 • Beslenme düzensizlikleri,

gösterilebilir.

Boy Uzatma Ameliyatı en fazla doğuştan cücelik problemi bulunan kişilerde uygulanır. Yukarıda belirttiğimiz diğer problemler kaynaklı kısa kalan kişilerde de bu yöntem kullanılır.

Sadece boyu kısa kalan kişilerde kullanılmayan Deformite, kolu kısa olan kişilerde de problemi gidermek için uygulanır.

Boy Uzatma tedavisi cücelik rahatsızlığı yaşayan kişiler dışında;

 • Çocuklukta büyüme plakası hasara uğramış,
 • Kemikleri deforme olmuş,
 • Bacak boyu eşitsizliği oluşmuş,
 • Bacak eğrilikleri bulunan,
 • Tedavisi başarısız olmuş kemik kırıkları ve iltihapları olan,

kişilerde de aktif olarak uygulanmakta ve başarılı sonuçlar vermektedir.

Boy Uzatma Ameliyatı ile hastanın kısa olan bacağı uzun olan bacağına eşitlenir. Bacağında deformasyon bulunan hastalarda uzatma dışında bu sorunlar da giderilir.

Boy Uzatma Ameliyatı Yöntemleri

Boy Uzatma Ameliyatı birçok farklı teknikle uygulanabilir. Tüm bu yöntemlerin birbirlerine göre avantajları – dezavantajları olmakla birlikte hastaya en uygun teknik uygulanır.

Boy Uzatma Ameliyatı yapılacak hastaların klinik ortamında uzman doktorlar tarafından yapılan muayeneleri sonucu en uygun yöntem belirlenir.

Boy Uzatma Tedavisi sırasında kullanılacak yöntem;

 • Boy kısalığına sebep olan faktörlere,
 • Hastalığın ve hastanın öyküsüne,
 • Kişinin psikolojik durumuna,
 • Hastanın maddi imkanlarına,

gibi etmenlere göre farklılık göstermektedir. Hastanın kemik yapısına ve muayene sırasında tespit edilen rahatsızlığın boyutuna göre en avantajlı yöntem belirlenir.

İlizarov Boy Uzatma Tekniği (İlizarov Sirküler Fiksatör)

İlizarov Tekniği uygulanan hastalarda cerrahi uygulamalar ile kesilen kemiğin içerisinden teller ve halkalar geçirilir. Bu teller ve halkalardan oluşan fiskötöre tutturulan yapı gerilerek Deformite gerçekleştirilir.

İlizarov Tekniği kullanılan vakalarda yumuşak doku ve kemikler günde en çok 1 mm olacak şekilde birbirinden uzaklaştırılır. Bu yöntem ile boy uzatma işlemi gerçekleştirilirken kaynamayan kırıklar varsa bunlar da düzeltilir.

Kombine Boy Uzatma Tekniği (LON: Lengthening Over Nails)

Kombine Tekniği ile Boy Uzatma sırasında hastanın hem kemiği içerisine hem bacağı dışarısına yerleştirilen cihaz kullanılarak ortalama 2 ila 3 aylık süreçte uzatma işlemi yapılır.

3 ay tamamlandıktan sonra bacağın dışına yerleştirilen bölüm çıkartılır. Kemiğin içerisine yerleştirilen çivi ise kemik tam olarak kaynadıktan sonra cerrahi işlemle çıkarılır.

Kombine Tekniği yöntemiyle tek seferde 6 ila 7 cm. lik uzama görülür. Eğer işlem hem alt hem üst bacağa uygulanırsa 10 ila 14 cm. boy uzama görülmektedir.

Motorlu Çivi Boy Uzatma Tekniği (Precice İntramedüller)

Bu yöntemde hastanın kemiği içerisine yerleştirilen Motorlu Çivi uzaktan kumanda yardımıyla kontrol edilerek boy uzatma işlemi gerçekleştirilir.

Tedavi tamamlanıp yeni oluşan kemik bölgeye kaynadıktan sonra cerrahi bir işlem ile içeriye yerleştirilen çivi çıkarılır.

Motorlu Çivi yöntemiyle tek seferde 6 ila 8 cm. lik uzama görülür. Eğer işlem hem alt hem üst bacağa uygulanırsa 12 ila 15 cm. boy uzama görülmektedir.

Precice Stryde Boy Uzatma Tekniği

Motorlu Çivi yönteminin günümüz teknolojisiyle geliştirilmiş bir üst versiyonudur. Titanyum yapımı çivi Motorlu Çivi yöntemindeki gibi bacak içerisine yerleştirilerek boy uzatma işlemi tamamlanır.

Holyfix Boy Uzatma Tekniği

Hastanın kemiğine dışarıdan tek taraflı olarak takılan çivilerin Holyfix cihazına entegre edilmesiyle boy uzatma işlemi gerçekleştirilir. Kişide kolda veya bacakta uygulanması halinde 5 cm. e kadar uzama oluşmaktadır.

Boy Uzatma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Boy Uzatma Ameliyatı;

 • Klinik şartlarında,
 • Bu alanda tecrübeli bir ortopedi uzmanı tarafından,
 • Hastanın isteğine ve doktorun kararına göre lokal veya genel anestezi kullanılarak,

yapılan ortopedik cerrahi operasyonlardır.

Boy Uzatma Ameliyatına uzatılması planlanan kemiğin 2 ye kesilmesi ile başlanır. Kesme sonrası bacak sabitleme cihazları kullanılarak dengeye getirilir. Uygulama iki aşamada yapılır.

 1. Kesilen kemik cihaz yardımıyla yavaşça ayrılır. Bölgede yeni kemik dokusunun büyümesi için cihazın pimleri günde 4 kere 0,25 mm. toplamda 1 mm. boşluk sağlayacak şekilde ayarlanır. Kemik uçları arasında boşluk açıldıkça vücutta kemik oluşumu devam eder. Bu süreçte travma kaynaklı oluşmuş kemik eğrilikleri de sabitleme cihazına yapılan ayarlamalar ile düzenlenir.
 2. Bu aşamada kemik iyileşir ve sertleşir. Hastanın işlem yapılan bölgeye ağırlığını vermesi ve koltuk değneği olmadan yürümesi sağlanır. Çekilen röntgen filmleri ile iyileşme tamamen onaylandığında fiksasyon cihazı çıkartılır. Bu işlem sonunda oluşan kemik dokusu vücuttaki diğer tüm kemiklerden daha güçlüdür.

Boy Uzatma Ameliyatı sonrası 1 ila 2 gün hastanede kalınması gerekir. Deformite kapsamında yapılan kesiler büyük değildir. Bu sayede ameliyat sonrası büyük izler oluşmaz.

Boy Uzatma Ameliyatı öncesi bölgede ağrıları bulunmayan kişilerde işlem sonrası da ağrılar oluşmaz. Bu operasyon kliniklerimizde uzman doktorlarımız tarafından %99 gibi bir başarı oranı ile yapılmaktadır.

Boy Uzatma Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Boy Uzatma Ameliyatı ortalama 1 ila 2 saat arasında tamamlanır. Vakaların bir çoğunda hasta 2 gün içerisinde taburcu edilir.

Boy Uzatma Ameliyatı sonrası sabitleme cihazlarının çıkarılma süresi hastanın fiziksel yapısına ve kullanılan Deformite tekniğine göre değişiklik gösterir.

Bir standart ifade etmek gerekirse kemik içi cihaz kullanılarak ortalama 5 cm.lik bir uzatma işlemi gerçekleştirilen hastalarda cihazların tamamen çıkarılma süresi 4 ila 6 ay arasında sürmektedir.