Travma Cerrahisi

Travma Cerrahisi Ortopedi bölümünü kapsayan kas ve kemik yaralanmaları, uzuv kopmaları gibi travmalarda cerrahi işlemlerin gerçekleştirildiği tıbbi uygulamalar bütünüdür.

Travma insanlarda herhangi bir aktivite anında vücudun bir bölgesine yüksek bir direnç uygulanması sonucu oluşan yaralanmalardır.

Ortopedi ve Travmatoloji uygulamaları kapsamında insanlarda iskelet – kas sisteminde oluşabilen yaralanmaların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

İnsanların günlük yaşamlarının içerisinde karşılaşabilecekleri;

 • Düşme, burkulma ve çarpma gibi anlık problemler,
 • Araç içi veya dışı trafik kazaları,
 • Spor yaralanmaları,
 • Ev ve iş kazaları,
 • Doğal afetler (deprem, sel, göçük altında kalma gibi),
 • Ateşli silah yaralanmaları,

gibi durumlara bağlı olarak travmalar meydana gelmektedir.

Travma Cerrahisi kapsamında yukarıdaki nedenlere bağlı oluşabilen doku ezilmeleri, parçalı kırıklar ve uzuv kopmaları tedavi edilmektedir.

Genç yaşlardaki vakalarda yüksek direnç altında yaşanan yaralanmalar travma boyutuna ulaşabilirken, yaşlanmış ve kemikleri zayıflamış kişilerde düşük enerjili yaralanmalar dahi ciddi travmalara dönüşebilmektedir.

Travma Cerrahisi kapsamında insanlarda oluşan;

 • Yumuşak doku yaralanmaları,
 • Eklem çıkıkları,
 • Çatlaklar ve kırıklar,
 • Kas – tendon – bağ yaralanmaları,
 • Damar ve sinir deformasyonları,

ortopedik yaralanmalar teşhis ve tedavi edilmektedir.

İnsanlarda oluşan Travma Yaralanmaları doğru tedavi edilmemesi sonucu enfeksiyonlar, kırıklara özgü yanlış kaynama, eklem hareket bozuklukları, kireçlenme gibi problemlere yol açar. Hatta ileri seviyede olması halinde uzuv kayıplarına neden olabilir.

Travma Cerrahisi uygulamalarının hastaya doğru zamanda ve doğru yöntemler uygulanmaması sonucu hastada hayati riskler dahi oluşabilir.

Bu nedenle Travma yaşayan bir hasta donanımlı bir sağlık kuruluşunda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı tarafından muayene edilerek tedavi planı oluşturulmalıdır.

Özellikle travma yaşayan hastanın klinikte karşılanması ve uzman tarafından ilk müdahalesinin doğru yapılması hayati önem taşımaktadır.

Travma Cerrahisi Nedir?

Travma Cerrahisi insanların hayatın her anından karşılaşabileceği fiziksel darbeler ve yaralanmalar nedeniyle yaşadıkları travmaların tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Fiziksel travmaların iyileşme sürecini yöneten Travma Cerrahisi aynı zamanda bu süreçte psikolojisi yıpranan ve stres bozuklukları yaşayan hastalara da tedavi planında kombine tedavi yöntemleri ile yardımcı olmaktadır.

Ortopedik Travma Nedir?

Ortopedik Travma gerçekleşen fiziksel bir olaydan sonra kişilerde eklem ve dokuların zarar göreceği bir direnç ile karşılaşmasıdır. Bu durum sonunda yaralanmalar ortaya çıkar.

En sık bilinen Ortopedik Travma sonuçları arasında kas yaralanmaları, kemik kırıkları ve uzuv kopmaları gösterilebilir.

Travma Cerrahisinin alt bir dalı olarak ifade edilen Ortopedik Travma yaşanan bu durumlarda gereken cerrahi müdahaleleri kapsar.

Ortopedik Travma Belirtileri

İnsanların günlük yaşamı içerisinde karşılaştıkları fiziksel olaylar veya kazalar sonrasında vücudunda Ortopedik Travmalar oluşabilir.

Böyle bir durumla karşılaşan kişiler vücudunun herhangi bir bölgesinde;

 • Morarma veya şişme,
 • Hareket kaybı veya hareket sırasında ağrı oluşması,
 • Uyuşma, aşırı hassasiyet veya iğne batma hissi oluşması,
 • Ciltten kemik çıkması,

gibi belirtiler oluşabilir. Vücutlarında yaralanma veya hasara neden olan olaylar yaşayan, bu tarz belirtileri bulunan kişiler zaman kaybetmeden kliniğe ulaşıp Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı tarafından muayene olmalıdır.

Ortopedik Travma Cerrahisi

İnsanların karşılaşacağı darbelere bağlı vücudunda yaralanmalar oluşabilir. Kişilerde oluşan beyin hasarları, omurilik problemleri, kemik ve kıkırdak kırıkları gibi sorunlar Ortopedik Travma uygulamaları ile tedavi edilmektedir.

Hastaların yaşadıkları bazı problemler tespit edildikten sonra tedavi aşamasında ortopedi biriminden destek alınması gerekir. Bu gibi vakalarda Ortopedik Travma Cerrahisi yöntemleri devreye girmektedir.

Travma Tedavisi ve Ortopedi Arasındaki Farklar

Travma Cerrahisi uygulamalarını Ortopedi tedavilerinden ayıran en büyük fark acil ve ani oluşan olaylarla ilgilenmesi olarak gösterilebilir.

Travma Cerrahisi veya Travma Tedavisi kapsamında sadece fiziksel olaylardan kaynaklı hasarlar bulunmaz. Travmatik gelişen psikolojik hasarların iyileştirilmesi sırasında da Travma Cerrahisine başvurulur.

İnsanlarda anlık oluşabilen korku, endişe, tedirginlik gibi durumlarda dahi Travma Cerrahisi ilk tedavi seçeneği olmaktadır.

Multi Travma

Multi Travma insan vücudunda ileri seviyede yaralanmalar bulunması anlamına gelir. Multi Travma yaşayan hastanın yaşam fonksiyonlarında riskler bulunmakta ve ağır hasta statüsüne alınmaktadır.

Travma Türleri

Travmaların birçok farklı türü bulunur. Uzman doktor tarafından yapılan muayene ile tespit edilen travma türüne göre uygulanacak tedavi planı belirlenir. Travma türüne bağlı olarak diğer bölümlerden de destek alınabilir.

Travma Türleri şunlardır;

 1. Penetran Travma : Kesici veya delici bir alet sonucu ortaya çıkan yaralanmalara Penetran Travma denir.
 2. Künt Travma : Trafik kazaları sonrası oluşan yaralanmalara Künt Travma denir. Bu travmalar sonucunda insanlarda akciğer, bağırsak, mesane ve diyafram gibi vücut bölümlerinde ezilme veya yırtılmalar oluşur.
 3. Düşmeye Bağlı Travma :
 4. Yanmaya Bağlı Travma :
 5. Patlamaya Bağlı Travma :

Travma Cerrahisi Tedavi Yöntemleri

Travma Cerrahisi uygulamalarının bir alt dalı olan Ortopedik Travmatoloji kapsamında hastaya cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ışığında Travma Cerrahisi alanında da daha modern ve az hasara yol açan yöntemler bulunmaktadır.

Travma Cerrahisi kapsamında hastanın yaşadığı travmanın boyutu ne olursa olsun planlanan tedavinin amacı kişinin vücut bütünlüğünün korunmasıdır.

Vücut bütünlüğünü korumak veya sağlamak birincil amaç olsa da tedavinin devamında sorun yaşanan bölgenin fonksiyonlarının geri kazandırılması ve kişinin günlük yaşamına en kısa sürede geri dönmesi hedeflenir.

Ortopedik Travmatoloji kapsamında uygulanan tedavi yöntemleri Cerrahi ve Cerrahi olmayan yöntemler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Cerrahi Olmayan Tedavi Yöntemleri (Konservatif Tedaviler)

Travma yaşayan kişilerde hasarlı bölgenin bandaj, alçı veya atel kullanılarak sabitlenmesini hedefleyen Travma Cerrahisi yöntemidir.

Ortopedik yaralanmalarda eskiden kullanılan uzun ve sert alçıların yerine yarı sert ve eskisinden daha yumuşak alçılar kullanılmaktadır. Bu şekilde hasta daha konforlu bir tedavi süreci geçirirken az da olsa bölgeye hareket kabiliyeti kazandırılır.

Cerrahi olmayan Ortopedik Travmatoloji tedavi yöntemleri arasında iyileşme süresini kısaltabilen ve eklemleri uyarıcı bazı cihazlar kullanılmaktadır.

Cerrahi Tedavi Yöntemleri

İnsanların yaşadığı travmalar sonrası oluşan problemler cerrahi olmayan yöntemler ile tedavi edilemediğinde Travma Cerrahisi uygulamalarına başvurulur.

Hastalara en sık uygulanan Travma Cerrahisi uygulamaları şunlardır;

 • Plak – Vida Tespiti
 • Kapalı İntramedüller Çivileme Tekniği
 • Eksternal Fiksatör Tespiti
 • Artroskopi Yardımıyla Yapılan Operasyonlar
 • Protez Cerrahisi

Yaşadığı kazalar sonucu vücudunda travmaya bağlı problemler oluşan kişiler Hemen Bize Ulaşıp uzman doktorumuz tarafından tedavilerini olabilirler.